COMMUNICATIONS from the Bishop

No. 912          Diocese of Marbel, Philippines                   29 January 2017

 1. PRAYER GATHERING FOR PEACE AND UNITY

Date and venue:          27 January, 4:00pm.

South Cotabato Sports Complex, City of Koronadal

Participants:                10,000+ (est.)

A. Bishop Dinualdo D. Gutierrez

Mga Kapanalig at mamamayan:

Shalom.  Salaam.  Kapayapaan!

Nandito tayo ngayon upang manalangin para sa kapayapaan at pagkakaisa.

Ginugulo ng mga masasamang tao ang ating bayan. Mga taong involved sa illegal drug trafficking, kidnap for ransom, corruption, extortion, murder, arson, rebellion, poverty at iba pa.

Maigting ang kampanya ni Presidente Duterte at iba pang mga opisyal sa gobyerno laban sa mga kasamaang ito; subalit hindi pa gaanong nagtagumpay.

Bakit?  Sapagkat, tayo, mga mamamayan at mananampalataya, ay walang pakikilahok sa kampanya laban sa kasamaan.

Bukod sa ating kakulangan sa pakikilahok, nakakalimot pa tayo sa Diyos bilang kasama sa pagpapatatag ng kapayapaan at pagtataguyod ng pagkakaisa.

Kung wala ang Diyos, walang saysay ang ano mang gawain ng tao.  “Kung hindi si Yahweh ang gumagawa ng bahay, walang magawa ang nagpapatayo nito; kung ang Diyos ay hindi nagbabantay ng lungsod, walang magawa ang mga guwardiya.” (Salmo 127: 1)

Kung kaya, kinakailangan tayong manalangin.  Nag-ulat si Pablo, “Ang payo ko ay, una sa lahat, manalangin para sa lahat, lalo na sa mga hari at sa ibang namumuno upang magkaroon tayo ng relihiyoso, magalang at tahimik na buhay.  Ang pagsasagawa nito ay tama at ikatutuwa ng Diyos na ating tagapagligtas.” (1Tim. 2: 1-2)

Ipagdasal natin si Pangulong Duterte, ang mga mambabatas, ang mga hukom, ang mga opisyal ng pamahalaan, ang hukbong sandatahan, at ang kapulisan na bigyan sila ng Diyos ng kalakasan, kakayahan at katatagan bilang tagapagtatag ng kapayapaan at tagapagtaguyod ng pagkakaisa.

Ipagdasal din natin ang lahat ng masasama na magsilbing inspirasyon ang Diyos sa kanilang buhay upang pagsisihan ang lahat ng ginawang kasamaan at magsimula nang gumawa ng mabubuting gawain.

Sa katapusan ipagdasal natin na lalo tayong makikiisa sa pagpapatatag ng kapayapaan at pagtataguyod ng panlahat na kabutihan.

Nawa’y tulungan tayo ng Makapangyarihanng Adwata, mabuting Allah at Mahabaging Yahweh sa ating adhikain sa pagbuo ng sibilisasyon ng buhay at pag-ibig.

Maraming salamat po.

B. Interfaith prayers

 • Catholic :  Ariel D. Destora
 • Du’ah Muslim : Ustadz Aga-Khan D. Abubacar
 • Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines (CAMACOP)    : Rev. El Roy S. Sidon
 • Koronadal City Evangelical Fellowship Church      :  Pastor Ferdinand A. Fernandez

C. Music

 • Reflective: FelynJoy Fajanel, Jespaul Bucayan, Ma. Sophia Valerie Santos; Ground Zero; Prince Norjie Mi Figueroa and Albert Rainer D. Biaca.
 • Interludes
 • “Awit ng Paghahangad” – South Cotabato Chorale
 • “Luwalhati sa Kaitaasan” – Dreamweavers Children’s Choir
 • “Shine, Jesus, Shine” – South Cotabato Chorale
  • Tambourine Dancers
 • “Heal Our Land” – Dreamweavers Children’s Choir
  • Ground Zero
 • “We Are the World” and “Let There Be Peace on Earth” – Community

D. Candles lighted; balloons, released

E. Concluding Remarks :  Ismael Sueno, DILG Secretary. “Illegal drugs trafficking, corruption, extortion, arson, etc…”

F. Pasasalamat – Gov. Daisy Avance Fuentes

Back to: COMMUNICATIONS from the Bishop (No. 912 January 29, 2017)

About bishopdinualdo

Bishop Dinualdo D. Gutierrez is the Bishop of the Diocese of Marbel
This entry was posted in Interfaith Dialogue, Peace, Prayer, Unity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s