3. DUYOG RAMADAN

Bishop Dinualdo aired over DXCP on 20 June his message of solidarity with the Muslims who are celebrating the month of Ramadan.

Rev. Deacon Jezreel translated Bishop’s message into Cebuano.

As-Salaam.  Alaikum!

Kami nagakahiusasa among mgakaigsuonang Muslim sailangpagsaulogsapanahonsa Ramadan.  Kinimaoangbulansapag-ayuno, hataasngapag-ampo, makanunayongpagbasasa Qur’an, ugingon man pagbuhatsamgabuhatsakalooyalangsamganagakinahanglan.

AngRamadan maoangpanahonsaspiritohan-ongpagpamalandong, disiplinasakaugalingon, paghinlosakalag, ugkinasing-kasingngapag-ampo.

Kaminagalaumugnagaampongasapagtapossamaongkasaulogon, maoang ‘Eid-al-Fetr’, kitamagkinalipaysakapistahansapagpikas-pikassatinapay.

As-salaam, alaikum.

+Dinualdo D. Gutierrez, D.D.

Obispo sa Marbel

Back to: COMMUNICATIONS from the Bishop (No. 822 June 21, 2015)

About bishopdinualdo

Bishop Dinualdo D. Gutierrez is the Bishop of the Diocese of Marbel
This entry was posted in Bishop Gutierrez' Statements/Letters, Bishop-Ulama, Ramadan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s